Wat is inkomstenverhouding (IKV )?

Met de invoering van de loonaangifte (2006) is het begrip inkomstenverhouding (IKV) geïntroduceerd in de loonadministratie, echter zonder daarbij een duidelijke definitie op te stellen van dit begrip. Recente ontwikkelingen, zoals de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans, maakten ook bij de overheid de noodzaak van een goede definitie duidelijk. Op 23 april jl. is daartoe het zogenoemde IKV-besluit gepubliceerd, gevolgd door een eerste versie van het Kennisdocument IKV.

Zo op het eerste gezicht is het goed om een definitie van het begrip IKV te hebben. Een definitie geeft houvast en voorkomt veel onduidelijkheden. Wat we nu echter zien, is dat de invoering van dit besluit per 2023 grote gevolgen gaat hebben voor de salaris- en HR-professional. Deze gevolgen zien wij niet alleen in de software van HR & Salaris Gemak, maar ook voor de hele keten die daarbij betrokken is. De kern van het besluit is dat iedere nieuwe rechtsbetrekking leidt tot een nieuwe IKV.

Een voorbeeld:

Een contractverlenging met een werknemer per 15 september 2021 heeft vaak alleen gevolgen voor HR. De medewerker krijgt een nieuw contract en het verloningsproces blijft ongewijzigd, net als de IKV.

In 2023 gaat dit drastisch veranderen. Diezelfde wijziging per 15 september leidt per 2023 wel tot een nieuwe IKV. En omdat uiteindelijk in de loonaangifte het loon, de verloonde uren en andere gegevens moeten worden toegekend aan de betreffende IKV, zullen diverse processen in de organisatie moeten veranderen. Immers, de (overwerk)uren van voor 15 september moeten worden verloond onder het eerste IKV, de (overwerk)uren na 15 september onder het tweede IKV. Dit raakt dus ook externe software zoals bijvoorbeeld een systeem voor planning en tijdregistratie. De planning moet rekening gaan houden met de toekomstige IKV’s van de werknemer en de uiteindelijk gewerkte (over)uren moeten worden toegekend aan de betreffende IKV.

Dit is slechts één voorbeeld. Het aantal wijzigingen valt wel mee, maar zij zullen grote gevolgen hebben voor de volledige personeels- en salarisadministratie en alle bedrijfsprocessen die hiermee een relatie hebben. Verdiep je daarom in het Kennisdocument dat het Ministerie van SZW heeft gepubliceerd en houdt de diverse andere publicaties in de gaten. De mensen achter HR & Salaris Gemak zullen ervoor zorgen dat de software wordt aangepast aan de nieuwe voorwaarden. Het aanpassen van de huidige processen en/of externe software kan wellicht een grotere uitdaging zijn. Begin dus ook hier op tijd.