shutterstock_1288136518

Zes factoren die mijn financieel administratieve organisatie tot een succes maken!

Robin van Kalkeren 08 september 2020

Als ondernemer houd je graag de touwtjes in handen; die grip geeft ruimte aan creatief ondernemerschap. Toch kunnen onvoorspelbare gebeurtenissen in de markt je business flink op scherp zet. Juist dan is het wel zo fijn dat je financiële administratie op orde is. Een kopzorg minder!

Misschien doe jij net als veel andere ondernemers zelf je facturatie, boekhouding en financiële rapportages. Dat geeft rust én de juiste handvaten om jouw organisatie te sturen. Cijfers uit het trendrapport ‘Grip op je business’, bevestigen dat. Van de 150 ondernemers die meededen, zegt 97% die grip fijn te vinden. Zelf doen is één, maar het ook snappen is twee. De kennis van de boekhouding en cijfers is bij 41% niet geweldig. Vaak schort het aan een duidelijke strategie en aan budget voor systemen, mensen en middelen om de financiële organisatie te verbeteren.

 

‘Ondernemers willen beter in staat zijn hun financiële situatie te voorspellen.’

 

Welke uitdagingen hebben prioriteit?
Ondernemers willen komend jaar vooral helder zicht krijgen op hun financiële situatie, zodat deze ook beter voorspelbaar is. Dit laatste is niet zo vreemd, gezien de economische situatie waarin we nu zitten. Daarnaast willen ondernemers ook graag stappen maken in het digitaliseren en automatiseren van hun interne processen.

Top-6 naar succes
Om meer grip op de business te krijgen is het voor ondernemers belangrijk dat hun financiële en administratieve organisatie (FAO) goed en flexibel is. Zo ontstaat er ruimte voor creatief ondernemerschap. Maar wat bepaalt nu eigenlijk de kwaliteit van de FAO?

  1. Een heldere visie en strategie op de FAO die gedragen wordt door het management;
  2. Dat je de juiste mensen in huis hebt met de nodige kennis en vaardigheden om de FAO te besturen en continu te verbeteren;
  3. Dat je gebruik maakt van flexibele informatietechnologie die meegaat in de veranderende behoeftes van jouw organisatie;
  4. Werkprocessen die je optimaal ondersteunen en integreren met externe partijen;
  5. De juiste up to date informatie moet continu beschikbaar zijn (business intelligence);
  6. Rapportages over KPI’s en de financiële positie die op de gebruiker zijn afgestemd.

Rapportcijfer: 6,8
Ondernemers beoordelen deze zes succesfactoren momenteel gemiddeld met een 6,8. Voor alle zes geldt dat de score lager is dan het belang dat zij eraan hechten. Dat zie je vooral terug bij Besturing & Rapportage en Business Intelligence. Maar door juist meer aandacht te besteden aan het slim gebruiken van de financiële informatie door deze toe te passen in KPI-rapportages kun je jouw interne financiële organisatie een boost geven.

 

‘Koplopers maken vaak slim gebruik van inzichten uit data analytics, moderne software tools en business intelligence.’

 

Leren van koplopers
Opvallende insight uit de benchmark ‘Grip op je business’ is, dat een aantal ondernemers hun FAO goed op de rit heeft en daarmee de rest een behoorlijke stap voor is. Zij investeren volop in een verdere optimalisatie en werken volgens een duidelijke strategie en stappenplan. Veel vaker zijn deze zogenaamde koplopers bezig met een digitale transformatie. Waarbij ze niet alleen slim gebruik maken van de inzichten uit data analytics, maar ook van moderne software tools en business intelligence. Hoewel deze laatste twee ook voor hen nog een behoorlijke uitdaging is!

Optimaliseer jouw FAO
Benieuwd hoe jij als ondernemer jouw financieel administratieve organisatie sneller kunt optimaliseren? Download dan de benchmark ‘Grip op je business’. Een optimale FAO geeft niet alleen meer grip op jouw onderneming, maar haalt ook meer rendement uit je relatie met je accountant of boekhouder.