shutterstock_1339289570

30% van de ondernemers krijgt geen proactief advies van zijn accountant

Redactie Software Gemak 10 september 2020

Bijna 30% van de Nederlandse en Belgische ondernemers wordt niet, of alleen op verzoek, geadviseerd door zijn accountant of boekhouder. Bovendien wordt 18% van de respondenten alleen over standaardzaken geadviseerd. Dat blijk uit onderzoek van Software Gemak.

Het onderzoek is van 25 maart tot en met 20 juni 2020 onder 152 ondernemers in Nederland en Vlaamstalig België afgenomen: een roerige periode voor de meeste ondernemers waarin ze aangeven veel steun aan hun accountant of boekhouder te hebben gehad. Toch geeft 30% van de respondenten aan niet, of alleen op verzoek, geadviseerd te worden door zijn accountant of boekhouder. Bovendien gaat bijna 18% van dat advies alleen over de standaardzaken. Meer dan de helft van de ondernemers (52%) zegt de afgelopen periode wél (proactief) advies te hebben ontvangen van hun accountant of boekhouder over de meest uiteenlopende financiële, fiscale en administratieve onderwerpen.

Uit het onderzoek blijkt dat ondernemers die op meerdere onderwerpen door hun accountant of boekhouder worden geadviseerd, over het algemeen meer tevreden zijn over de accountant of boekhouder. De gesprekken hebben in deze gevallen vaker ook een strategisch karakter.

Kans voor accountant
“Hoewel ondernemers vaak tevreden zijn over de relatie met hun accountant of boekhouder, zien we dat bij ondernemers sterk de behoefte groeit om naast het ‘standaardwerk’ dat de accountant of boekhouder doet, meer met elkaar te overleggen over zaken die écht bepalend zijn voor het succes en de toekomst van hun onderneming”, zegt Joris van Leeuwen, Chief Commercial Officer (CCO) van Software Gemak. “Wij geloven in de voortdurende toegevoegde waarde van accountancy voor ondernemend Nederland en we zien dus een enorme kans voor de accountant om met de ondernemer in gesprek te gaan.”

Op de vraag waar ondernemers prioriteit aan geven en op welke vlakken de accountancybranche hen kunnen helpen, geeft 47% van de ondernemers aan dat het creëren van helder inzicht in de financiële situatie dit jaar de hoogste prioriteit heeft. Dit staat op gelijke hoogte met het verbeteren van de voorspelbaarheid van de financiële situatie (47%).

Geen extra budget
Opmerkelijk is dat men wel wil digitaliseren en automatiseren, maar dat 76,4% van de deelnemers zegt dit jaar geen (extra) budget vrij te hebben gemaakt voor het optimaliseren van systemen en processen. ”Maar in het licht van de huidige economische situatie is dit begrijpelijk”, zegt Van Leeuwen.

Verschillen tussen Nederlandse en Belgische en ondernemers zijn er nauwelijks: wel laat het onderzoek zien dat Belgische ondernemers vaker aan de slag willen met het implementeren van nieuwe softwaretools en het genereren van inzichten uit business intelligence en analytics. Opmerkelijk daarbij is dat men in België daarvoor in veel mindere mate een rol weggelegd ziet voor de accountant of boekhouder. Wat betreft de prioriteiten van ondernemers staat klanttevredenheid in België hoger op de agenda (58% versus 36%) en het verlagen van de kosten een stuk lager in vergelijking met de Nederlandse collega’s (31% versus 43%).

Van Leeuwen: ”Onvoorspelbare gebeurtenissen zoals de recente pandemie hebben grote impact op ons allemaal, maar in het bijzonder op grote en kleine bedrijven. Naast zorgen voor de veiligheid van medewerkers en klanten, worden ondernemers ook geacht maatregelen te nemen om voldoende omzet en winst te kunnen realiseren. Juist in tijden van onzekerheid is het van belang dat je kunt terugvallen op betrouwbare softwaretools en het gesprek kunt aan gaan met je accountant of boekhouder. Dat helpt je snel en adequaat te kunnen reageren en anticiperen op de nieuwe werkelijkheid.”

Publicaties: