Salaris Koppeling

Emergo Systems

Wat is Emergo Systems?

Emergo Systems is leverancier van COMPAS. Standaard Software voor het uitvoeren van de Participatiewet, Wet Sociale Werkvoorziening en Werk & Inkomen.

 

Wat maakt de koppeling bijzonder?

Geautomatiseerde koppeling van alle salarisgegevens van COMPAS.

 

Voor wie is deze koppeling geschikt?

Sociale Werkbedrijven in Nederland die met COMPAS en Boekhoud Gemak

 

Wat zijn de voordelen?

EĆ©nmalige vastlegging en verwerking van salarisgegevens.